please click here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabalat ng Kartilya; ang sumulat: Hindi kilala

WEB PAGE UKOL SA KARTILYA NG KATIPUNAN

Ito po ang web site ng Kilusan sa Pag-aaral, Pagsasabuhay at Pagpapalaganap sa Kartilya ng Katipunan o Kilusang Kartilya. Binuo ito ng Katipunang DakiLahi para sa Pambansang Pagsasanib-lakas upang malalimang maipakilala sa ating mga kababayan ang 14 na Aral ng Katipunan na nakahanay sa dokumentong Sa May Nasang Makisanib sa Katipunang ito, na isinulat ng batambatang pantas-Katipunerong si Emilio Jacinto, at lalong kilala sa katawagang "Kartilya" o "Little Scripture." Ang Kilusang Kartilya ay nagpapalaganap ng mga aral na ito sa iba't ibang anyo at kaparaanan, kasama na ang pagdaraos ng buo at ng maikling bersyon ng seremonyang "Pagtitipon ng mga Anak ng Bayan" (mag-click dito).  Mayroon ding interactive web pages ukol sa mga aral na ito. (mag-click dito).

 

 

 

 

ISANG BUONG AKLAT UKOL SA KARTILYA:

mag-click sa imahen ng pabalat ng aklat.

 

 


 

This site has been visited 19015  times since 
it was uploaded by SanibLakas CyberServices